BRUKERVILKÅR FOR LYDERIA

Sist oppdatert 3. oktober 2016

ORDENSREGLER HOS LYDERIA

Lyderia er et musikkspill på nett. Her kan du få inspirasjon til å lære om og utvikle deg innen musikk. Hos oss kan du utforske mange spennende ting som å løse oppgaver, knekke koder og quizer, mekke dine egne låter, se videoer og bli med på konkurranser. Før du begynner å bruke Lyderia bør du gå gjennom reglene og retningslinjene våre sammen med en voksen. 

Når du skal bruke Lyderia må du love oss at du:

 • kun laster opp dine egne bilder, lyder og videoer - med mindre du har fått tillatelse av eierne til å laste opp deres filer.
 • aldri laster opp bilder, lyder eller videoer uten å spørre om lov fra de som er avbildet, høres eller synes.
 • at du oppfører deg på en ordentlig måte, og ikke mobber eller trakasserer andre.

Resten av reglene våre kan du lese om i våre brukervilkår her:

BRUKERVILKÅR

Tilgang til nettspillet Lyderia (heretter omtalt som “Lyderia”) leveres av Kulturtanken (Gullhaug torg 2, 0401 Oslo, Norge, (org. nr. 974761114) i henhold til følgende vilkår:

Ved å bruke Lyderia samtykker du til å bindes av disse Brukervilkårene. Vilkårene er gjeldende fra første gang du registrerer deg hos Lyderia eller bruker tjenesten vår. Samtykker du ikke til å bindes av disse vilkårene, kan du ikke bruke vår tjeneste.

Vi i Lyderia forbeholder oss retten til å endre brukervilkårene til enhver tid. Hvis du fortsetter å benytte Lyderia etter at eventuelle endringer er offentliggjort, blir du bundet av de nye vilkårene.

Bruk av Lyderia

Om noe i brukervilkårene våre er vanskelig å forstå, kan det være lurt å se på dette sammen en voksen før du begynner å bruke Lyderia. Om du syns det er vanskelig å lage en brukerkonto, kan du også spørre en voksen om hjelp. Lyderia er et sted for barn, derfor er det ikke tillatt å bruke Lyderia hvis du er over 18 år.

Under ingen andre omstendigheter enn ditt eget personlige og ikke-kommersielle bruk, kan du publisere, kopiere, laste opp eller ned, kringkaste eller på noen annen måte offentliggjøre Lyderia-innhold. Du kan heller ikke lage nye produkter basert på Lyderia-innhold og bruke dette til annet enn ditt personlige, ikke-kommersielle bruk.

Gjennom disse Brukervilkårene samtykker du til kun å bruke Lyderia til lovlig aktivitet og på en måte som ikke krenker rettighetene til noen andre. Det er ikke tillatt med mobbing, trakassering, eller å skade andre eller å forstyrre informasjonsflyten i Lyderia. En god huskeregel er forøvrig at det du ikke ville sagt om deg selv eller andre i en stor forsamling av kjente og ukjente, skal du heller ikke publisere på nett.

Bidrag til Lyderia

Å laste opp bidrag på Lyderia, det være seg fotografier, bilder, grafikk, video, audio, tekst eller annen medieform, medfører at bidraget kan gjøres tilgjengelig for de som har tilgang til dine bidrag inne på Lyderia. Hvis du ikke aksepterer dette, må du ikke laste opp eller publisere bidrag hos oss. Når du laster opp bidrag hos Lyderia gir du også tillatelse til å benytte materialet i promotering av spillet og tillatelse til å benytte materialet ditt i sammenheng med andre spilleres bidrag. Det er viktig å huske på at når du laster opp et bidrag på nett er det mulig for andre å kopiere det og dele det videre. Tenk derfor nøye gjennom hva du velger å laste opp og at du er inneforstått med de øvrige retningslinjene våre rundt dette.

Ved å laste opp og publisere bidrag hos Lyderia garanterer du at bidragene er dine egne og at du har rett og tillatelse til å publisere det hos Lyderia. Om bidragene ikke er dine i original form forutsetter da deling at:

 • den som har rettighetene til bidragene har gitt samtykke til at du publiserer disse;
 • det delte materialet ikke krenker noens rettigheter;
 • og at disse ikke er ærekrenkende, diskriminerende, mobbende, trakasserende, eller truende på noen måte;
 • og at disse ikke bryter lovgivning. 

Husk at du ikke skal laste opp eller publisere bidrag hos Lyderia som viser/forestiller andre mennesker uten at de har samtykket til dette. 

Lyderia kan overvåke, fjerne, redigere eller blokkere bidrag eller kontoer som har innhold som krenker disse Brukervilkårene. Hvis du ser innhold som kan være i strid med Brukervilkårene skal dette varsles til Lyderia på varsel@lyderia.no

Lyderia er ikke forpliktet til å lagre dine bidrag på permanent basis, og kan ikke holdes ansvarlig for tap av bidrag som brukeren publiserer i Lyderia. Foreløpig har du dessverre ikke anledning til å slette dine opplastede bidrag. Ta derfor kontakt med oss i Lyderia på denne e-postadressen om du ønsker noe slettet: varsel@lyderia.no.


Ansvarsbegrensning

Spillet Lyderia, og all informasjon, navn, bilder, foto, logoer og ikoner i Lyderia leveres “som de er” og uten noen som helst forsikring eller garantier. Lyderia kan ikke garantere at tjenesten til enhver tid er feilfri. Feil og midlertidige mangler kan forekomme.

Lyderia kan inneholde linker til andre nettsider. Når du bruker disse linkene og havner på andre nettsider, må du være klar over at vi ikke kontrollerer disse sidenes innhold, retningslinjer og produkter.

Lyderia fraskriver seg herved alt potensielt ansvar for tap eller skade, tap av omdømme, tap av data, tap av fordeler eller muligheter, indirekte tap eller følgeskader som følge av eller knyttet til bruk av Lyderia.

Brukervilkårene er den fullstendige avtalen mellom bruker og tjeneste, og overgår all annen tidligere eller annen form for korrespondanse mellom disse to partene.

Åndsverk

Lyderias navn, visuelle utforming og logoer er beskyttet av opphavsrett og varemerkebeskyttelse. Intet innhold i Lyderia eller i disse Brukervilkårene innebærer noen lisens eller rett for brukerne eller andre til å bruke dette i kommersiell sammenheng.

Generelt

Vi vil kun bruke personopplysninger i overensstemmelse med retningslinjene under personvern lenger ned i dokumentet.

Hvis noe av innholdet i disse Brukervilkårene skulle vise seg ikke å være tillatt eller ugyldig eller på annen måte ikke gjennomførbart på grunn av lovgivning, skal likevel resten av Brukervilkårene være i kraft og bindende.

Om du ikke benytter kontoen din på Lyderia i 6 måneder kan vi slette kontoen din. Dette gjør vi for å fjerne inaktive kontoer fra spillet.

Disse vilkårene er underlagt norsk rett.

Personvern

Ved å benytte Lyderia og ved å registrere dine personopplysninger hos oss, gir du ditt samtykke til Lyderias lagring, behandling og bruk av dine personopplysninger i henhold til våre retningslinjer og brukervilkår.

Innsamling og bruk av dine personopplysninger

Lyderia samler kun inn de personopplysninger vi trenger for å gjøre tjenesten best mulig for brukerne våre. Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, som for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse, bilder osv.

Lyderia kan lagre, behandle og bruke følgende personopplysninger til følgende formål:

 • Navn, kjønn og alder for å vite hvem som bruker tjenesten vår. E-postadressen eller telefonnummeret du oppgir ved registrering benytter vi ved eventuell korrespondanse med deg vedrørende tjenesten eller din brukerkonto.
 • Sluttbrukers kontodetaljer. Med dette menes navn, alder, brukers og/eller foresattes telefonnummer
  eller e-postadresse.
 • Dine opplastede bidrag til Lyderia som kan inneholde personopplysninger.
 • Personopplysninger for å sende meldinger i forbindelse med oppdateringer av tjenesten og eventuell avvikling og opphøring av sluttbrukers konto.
 • Personopplysninger for å svare på henvendelser og support.
 • Personopplysningene vi ber om ved registrering er man pliktig til å oppgi for å få bruke tjenesten.

Foreldrekontroll

Foreløpig foreligger det ingen mulighet for foreldrekontroll i Lyderia. Men barnas interesse og sikkerhet ivaretas av våre retningslinjer for personvern, brukervilkår og gjennom kontinuerlig moderering av brukerbidrag og innhold. Mail oss på varsel@lyderia.no om du ønsker å komme i kontakt med oss vedrørende dette.

Datasikkerhet

Brukernes sikkerhet er svært viktig for Lyderia. Vi tar datasikkerhet på alvor og benytter oss av sikkerhetsteknologi, herunder brannvegger for å beskytte informasjonen til brukerne våre.

Bruk av tjenesteleverandører

Lyderia vil bruke tredjepartstjenesteleverandører som leverer vedlikeholds- og støttetjenester til Lyderia. Blant annet lagrer vi alt av mediefiler hos Amazon, og vi benytter Azures datatjenester for lagring av tjenesten.

Cookies

Lyderia benytter seg av såkalte cookies. En cookie er en liten kode som lagres som en tekstfil på datamaskinen din. Gjennom cookies kan informasjon fra datamaskinen du bruker når du besøker sidene våre lagres og oppbevares til neste gang du besøker nettstedet med samme datamaskin. En cookie kan blant annet lagre passord for deg så du slipper å huske dette til neste gang du skal logge deg inn. Det finnes to hovedtyper cookies. Session cookies og permanente cookies. En session cookie er en midlertidig cookie som kun eksisterer mens du bruker nettleseren. En permanent cookie oppbevares på harddisken på datamaskinen din og er aktiv til en bestemt utløpsdato. Dette gjøres for å få informasjon om hvordan spillerne bruker Lyderia og for at vi skal kunne forbedre spillets funksjonalitet og ytelsene. Data forbundet med cookiene behandles av Kulturtanken, Creuna og Google (Google Analytics).

Endringer og oppdateringer av våre retningslinjer

Lyderia er et nytt musikkspill på nett, og vi vil videreutvikle tjenesten i tiden fremover. Brukeren må selv ta ansvar for å holde seg oppdatert på endringer i våre brukervilkår, herunder vårt regelverk for personvern. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle dette for å ivareta våre brukeres sikkerhet. Siste versjon av våre brukervilkår og personvernregler vil til en hver tid finnes på denne siden.

Kontakt

Har du spørsmål i forbindelse med våre retningslinjer for personvern eller behandling av personopplysninger kontakt oss gjerne her: personvern@lyderia.no.

 

Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
Telefon: (+47) 22 02 59 00

Kontaktpunkt: personvern@lyderia.no