Lyderia er et gratis musikkspill, brukt av over 30 000 elever og lærere i grunnskolen. Spillerne blir presentert for oppdrag som må løses med kreativitet og egeninnsats. Etter hvert som oppdragene gjennomføres, får du tilgang på større utfordringer og nye brett! 

 
Barn utforsker en lyd-installasjon på et Lyderia-event i Stavanger.

Barn utforsker en lyd-installasjon på et Lyderia-event i Stavanger.

På barnas premisser

Lyderia er en arena der barn og unge kan leke seg til læring, på en engasjerende måte. Vårt mål er at barna skal øke interessen for, og aktiviteten med, musikk. Så langt har over 30 000 spillere registrert seg i Lyderia.

Musikklærere på Lyderia-kurs under MusTek-konferansen 2016.

Musikklærere på Lyderia-kurs under MusTek-konferansen 2016.

Lagt til rette for skolebruk

Pensum i musikkfaget ligger til grunn for alle oppdrag og utfordringer barna møter i Lyderia. Vi tilbyr også en egen lærerfunksjon hvor lærere kan gi spesifikke oppdrag til elevene, enten i hjemmelekse eller til spilling i skoletimen. Lærerne kan så følge opp elevenes leveranser og framdrift.